Wallaard

Wallaard is een veelzijdige aannemer in de openbare ruimte.We werken aan infrastructuur als straten, bruggen, kunstwerken,perrons en kades. Maar ook aan het groen daartussen: werealiseren parken, beheren openbaar groen, leggen groenedaken aan en beheren het groen langs de spoorwegen inNederland. Veelzijdig dus!We zijn met zo’n 120 collega’s een bedrijf dat klein genoeg is omiedereen bij naam te kennen, en groot genoeg om echtegrootse impact te maken op een dorp, stad of wijk. Dat doenwe, vanuit Noordeloos, door (bijna) heel Nederland.