VolkerWessels

Globale omschrijving van VolkerWessels VWkl

VolkerWessels is een bouwconcern. Wij bouwen met circa 12.000 medewerkers in 120 werkmaatschappijen aan wonen, werken, mobiliteit, energie en telecom. We opereren in drie marktsectoren: Bouw & Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom en we willen in deze sectoren een goed renderende onderneming zijn. Dit doen we door op een ondernemende wijze kansen te benutten, door duurzame innovaties te introduceren en door ruim baan te geven aan mensen om zich te ontwikkelen. Maar ook door op een integere, veilige en duurzame wijze te werken, zodat we waarde creëren voor al onze stakeholders.

VolkerWessels biedt haar medewerkers een inspirerende loopbaan waarin mooie projecten worden gerealiseerd. Projecten waar over wordt gepraat. Daarnaast bieden we uitgebreide mogelijkheden om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te breiden. We beschikken over een management dat oog heeft voor jong talent. Zij ondersteunen jouw ontwikkeling en zien erop toe dat je zelf werk maakt van de kansen die er liggen.

Jonge, enthousiaste medewerkers die verder willen kijken dan hun eigen werkmaatschappij, kunnen lid worden van Jong VolkerWessels. Jong VolkerWessels is een netwerk van jonge medewerkers binnen VolkerWessels. Door projectbezoeken, denktanks, workshops en andere netwerkactiviteiten ontmoeten jonge medewerkers binnen het concern elkaar. Zo worden de banden tussen de VolkerWessels bedrijven continu aangehaald en wordt samenwerking gestimuleerd. Samen bouwen aan de toekomst.

Heb je interesse in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van de bebouwde omgeving? Kijk dan op www.volkerwessels.com voor de mogelijkheden. Onder carrière lees je meer over VolkerWessels als werkgever.

Voornaamste werkzaamheden VolkerWessels
VolkerWessels is een Nederlands concern dat actief is op vele gebieden. Van bouw & vastgoed tot civiele techniek en van spoor- en wegenbouw tot energie en telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren. En dat doen we voor al onze stakeholders: opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij in het algemeen.

 

 

 

Link
↳ Website