TU/e

tue

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy, Health en Smart Mobility
science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs
Excellent onderwijs

We zien het als onze taak ingenieurs op te leiden, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang. Ook hebben zij de nodige competenties om zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien.

Link
↳ Website