Defensie

logo_ministerie_defensie

Militairen werken dagelijks aan vrede, veiligheid en vrijheid in Nederland en daarbuiten. Zij dragen daarmee bij aan de stabiliteit en veiligheid in de wereld.

Defensie heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Link
↳ Website